Ինդուկցիոն բուժումը էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի միջոցով նյութերի ամրացման գործընթաց է: Այն ներառում է հաղորդիչ նյութի տաքացում՝ այն ենթարկելով փոփոխական մագնիսական դաշտի, ինչը հանգեցնում է նյութի տաքացմանը՝ էլեկտրական հոսանքի նկատմամբ նյութի դիմադրության պատճառով։ Այս գործընթացը սովորաբար օգտագործվում է արդյունաբերական կիրառություններում՝ սոսինձների, ծածկույթների և այլ նյութերի ամրացման համար: