Ինդուկցիոն սթրեսը վերացնելով հարթ դատարկները

Ինդուկցիոն սթրեսը վերացնելը կիրառվում է ինչպես գունավոր, այնպես էլ գունավոր համաձուլվածքների վրա և նպատակ ունի հեռացնել ներքին մնացորդային սթրեսները, որոնք առաջացել են նախորդ արտադրական գործընթացներից, ինչպիսիք են մշակումը, սառը շարժակազմը և եռակցումը: Առանց դրա հետագա վերամշակումը կարող է առաջացնել անընդունելի աղավաղում և (կամ) նյութը կարող է տառապել սպասարկման այնպիսի խնդիրներից, ինչպիսիք են սթրեսի կորոզիայի ճեղքումը: Բուժումը Կարդալ ավելին