Ինդուկցիոն ջեռուցման կծիկների դիզայն և հիմնական PDF

Ինդուկցիոն տաքացման մարտկոցների ձևավորում և հիմնական PDF Ինչ-որ իմաստով, ինդուկցիոն ջեռուցման համար կծիկի ձևավորումը կառուցված է էմպիրիկ տվյալների մեծ պաշարի վրա, որի զարգացումը բխում է մի քանի պարզ ինդուկտիվ երկրաչափություններից, ինչպիսիք են էլեկտրասրահի կծիկը: Այդ պատճառով կծիկի դիզայնը հիմնականում հիմնված է փորձի վրա: Հոդվածների այս շարքը վերանայում է հիմնական էլեկտրական Կարդալ ավելին