ինդուկցիայի բուժում

Ի՞նչ է ինդուկցիոն բուժումը: Ինչպե՞ս է աշխատում ինդուկցիոն բուժումը: Պարզ ասած, գծի հզորությունը փոխարկվում է փոփոխական հոսանքի և մատակարարվում է աշխատանքային կծիկ, որը ստեղծում է էլեկտրամագնիսական դաշտ կծիկի ներսում: Դրա վրա էպոքսիդով կտորը կարող է լինել մետաղ կամ կիսահաղորդիչ, ինչպիսին է ածխածինը կամ գրաֆիտը: Էպոքսիդը բուժելու համար ոչ հաղորդիչ ենթաշերտերի վրա… Կարդալ ավելին