Ինդուկցիոն մետաղալարեր և մալուխային ջեռուցում

Ինդուկցիոն մետաղալարեր և մալուխային ջեռուցիչ օգտագործվում է նաև մետաղական մետաղալարերի ինդուկցիոն նախնական տաքացման, հետջեռուցման կամ կռելու համար, ինչպես նաև տարբեր մալուխային արտադրանքներում մեկուսիչ կամ պաշտպանիչ նյութի միացման/վուլկանացման համար: Նախնական տաքացման ծրագրերը կարող են ներառել ջեռուցման մետաղալարեր՝ նախքան այն քաշելը կամ արտամղումը: Հետջեռուցումը սովորաբար ներառում է այնպիսի գործընթացներ, ինչպիսիք են կապը, վուլկանացումը, բուժումը… Կարդալ ավելին

Խնդրում ենք միացնել JavaScript-ը ձեր դիտարկիչում՝ այս ձևը լրացնելու համար:
=