Ներածություն ջեռուցման հիմունքներ PDF

Ինդուկցիոն ջեռուցման հիմունքները ֆիզիկական սկզբունքներ Ինդուկցիոն ջեռուցման բնութագրերը • Բարձր ջերմաստիճան աշխատանքային մասում (շատ դեպքերում): • Բարձր էներգիայի խտությունը կարճ ջեռուցման ժամանակ (շատ ծրագրերում): • Բարձր հաճախականություն (շատ ծրագրերում): • piերմային աղբյուրները գտնվում են կտորի ներսում: Ինդուկցիոն տաքացման հիմունքներ Induction-Heating-Fundamentals.pdf