Ինդուկցիոն ջեռուցման կծիկների դիզայն և հիմնական PDF

Ինդուկցիոն ջեռուցման կծիկների դիզայն և հիմնական PDF

Ինչ-որ իմաստով, կծիկի ձևավորում ներածություն ջեռուցում կառուցված է էմպիրիկ տվյալների մեծ պահեստի վրա, որի զարգացումը բխում է մի քանի պարզ ինդուկտիվ երկրաչափություններից, ինչպիսիք են էլեկտրասրահի կծիկը: Այդ պատճառով կծիկի դիզայնը հիմնականում հիմնված է փորձի վրա: Հոդվածների այս շարքը վերանայում է ինդուկտորների նախագծման հիմնական էլեկտրական նկատառումները և նկարագրում է օգտագործվող ամենատարածված կծիկները

 

Ինդուկցիոն_ տաքացման_տապալներ_ դիզայն_ և_հիմնական.pdf

 

=