Քիմիական անոթների ինդուկցիոն ջեռուցում | խմբաքանակի ռեակտորները ցանկացած հեղուկի մշակման համար մատչելի ճշգրիտ ջեռուցման մեթոդն է:

=