Ներածություն ջեռուցման հիմնական

Ներածման ջեռուցման հիմունքներ

Ինդուկցիոն ջեռուցումը էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի միջոցով էլեկտրական հաղորդակցվող օբյեկտի (սովորաբար մետաղի) ջեռուցման գործընթացն է, օբյեկտի հոսանքների միջոցով օբյեկտում առաջացած ջերմության միջոցով: